Komíny a komínové systémy murované

Komínové systémy - murované komíny

Komínové systémy - komíny s dovozom k Vám domov !

 Vyber si systém...  (klikni) 

VIDEO - suchá stavba vzorového komínu TUMA-THERM

VIDEO -suchá stavba vzorového komínu TUMA THERM

VIDEO - mokrá stavba vzorového komínu TUMA THERM

VIDEO -mokrá stavba vzorového komínu TUMA THERM

Prečo je komín z betónových tvárnic nebezpečný? ... (čítaj článok)

komínový systém TUMA FOLK eko

Komínový systém 

komín TUMA-Folk

murovaný systém

tuma-therm-plus

Komínový systém

komín TUMA-Therm plus

murovaný systém

TUMA ROYAL PLUS

Komínový systém   

komín TUMA-Royal plus

murovaný systém

 

 

 

 ukončovacie komínové hlavice

 

Ukončovacie

komínové hlavice

 

Komínové dvierka

Komínové dvierka

 

   

UŽITOČNÉ RADY!!!

Komín a ťahové podmienky

Hlavnou funkciou komína je vytvorenie ťahu pre horenie a odvod plynov z vykurovaného objektu. Dobrý ťah je veľmi dôležitý pre správne horenie a pohybuje sa pre spotrebiče na tuhé palivá spravidla v rozmedzí od 10-20 Pa. Dôležité je uvedomiť si, že komín vytvára ťah a nie vykurovacie teleso.

V zásade vysoký komín vytvára silný ťah - podtlak. V prípade, že ťah je nedostatočný, riešením môže byť predĺženie komína. Vnútorný priemer komína nesmie byť menší ako priemer dymového vývodu - príruby vykurovacieho telesa. Taktiež je dôležité spomenúť, že použitie dymových kolien znižuje ťah. (cca 1 koleno 90° zníži ťah komína o 1bm jeho účinnej výšky)

Uzavreté vykurovacie teleso spotrebuje cca 30 m3 vzduchu za hodinu. Ak v miestnosti s vykurovacím telesom sú inštalované klimatizácia, kuchynský, resp. kúpeľňový vetrák, tieto môžu odtiahnuť viac vzduchu ako komín, čo vedie k vzniku negatívneho ťahu s následkami zadymovania do miestnosti.

Ak je však komínový ťah veľmi silný, je potrebné nainštalovať komínovú klapku, resp. regulátor komínového ťahu. Takisto už vyššie spomenuté dymové kolená redukujú ťah.

Máte problém s komínom? Potrebujete revíziu, servis, kontrolu? Nájdite si svojho kominára na www.kks-sr.sk/najditesikominara.php
 

Prihlásenie