Komíny a komínové systémy murované

Murované komínové systémy (klikni)

 • TUMA FOLK

  Štandardná ľahčená keramzitová tvárnica, šamotové vložky HART, izolácia KNAUF,ISOVER

 • TUMA THERM PLUS

  Hrubostenná keramzitová tvárnica s vysokou statickou pevnosťou, šamotové vložky HART, izolácia KNAUF, ISOVER

 • TUMA ROYAL PLUS

  Hrubostenná keramzitová tvárnica s vysokou statickou pevnosťou, izostatická vložka, izolácia KNAUF, ISOVER

 • UKONČOVACIE KOMÍNOVÉ HLAVICE

  Rotomaxy, turbomaxy, striešky, napoleony, regulátory ťahu, čistiace komínové kefy a laná

 • KOMÍNOVÉ DVIERKA

  Dvierka pre komínové systémy, rôzne typy, veľkosti, materiály

UŽITOČNÉ RADY!!!

Komín a ťahové podmienky

Hlavnou funkciou komína je vytvorenie ťahu pre horenie a odvod plynov z vykurovaného objektu. Dobrý ťah je veľmi dôležitý pre správne horenie a pohybuje sa pre spotrebiče na tuhé palivá spravidla v rozmedzí od 10-20 Pa. Dôležité je uvedomiť si, že komín vytvára ťah a nie vykurovacie teleso.

V zásade vysoký komín vytvára silný ťah - podtlak. V prípade, že ťah je nedostatočný, riešením môže byť predĺženie komína. Vnútorný priemer komína nesmie byť menší ako priemer dymového vývodu - príruby vykurovacieho telesa. Taktiež je dôležité spomenúť, že použitie dymových kolien znižuje ťah. (cca 1 koleno 90° zníži ťah komína o 1bm jeho účinnej výšky)

Uzavreté vykurovacie teleso spotrebuje cca 30 m3 vzduchu za hodinu. Ak v miestnosti s vykurovacím telesom sú inštalované klimatizácia, kuchynský, resp. kúpeľňový vetrák, tieto môžu odtiahnuť viac vzduchu ako komín, čo vedie k vzniku negatívneho ťahu s následkami zadymovania do miestnosti.

Ak je však komínový ťah veľmi silný, je potrebné nainštalovať komínovú klapku, resp. regulátor komínového ťahu. Takisto už vyššie spomenuté dymové kolená redukujú ťah.

Máte problém s komínom? Potrebujete revíziu, servis, kontrolu? Nájdite si svojho kominára na www.kks-sr.sk/najditesikominara.php
 

Prihlásenie