SILCA - technické informácie

Tepelná izolácia stavieb krbov a kachľových pecí.

SILCA 250 - nová kremičitano vápenatá izolačná doska pre stavby krbov a kachľových pecí. 

Trend stavieb krbov a kachľových pecí šetriacich miesto pokračuje. Znamená to, že sú dopytované tenšie izolačné dosky poskytujúce rovnakú tepelnú izoláciu. Prijali sme túto výzvu
a vyvinuli sme SILCA 250 KM, izolačnú dosku, ktorá má lepšie izolačné hodnoty ako porovnateľné produkty.
Výsledky meraní na určenie príslušnej hrúbky pre DIN 18895 časť 1 a platné smernice Nemeckej asociácie stavbárov kachlí a teplovzdušných vykurovacích systémov sú znázornené v grafoch nižšie.
Zlepšenia boli zahrnuté do osvedčenia č. Z-43.14-117 schváleného Dozorným stavebným úradom DIBt Berlín.
Taktiež bol vystavený Švajčiarsky protipožiarny certifikát č. Z15202 asociáciou VKF (Asociácia požiarnych poisťovní Švajčiarska) a potvrdzuje vhodné izolačné hodnoty.
SILCA 250 KM slúži ako mrazuvzdorné murivo a tepelná izolácia spojené v jednom stavebnom materiále a je vhodný pre množstvo použití, oba v zhode s DIN 18895 časť1 a platné smernice Nemeckej asociácie stavbárov kachlí a teplovzdušných vykurovacích systémov.
Moderné výrobné zariadenia, nepretržitá kontrola kvality,
externá kontrola a certifikácia podľa DIN EN ISO 9001:2000 garantujú trvalý vysoký štandard kvality našich izolačných dosiek.
SILCA dosky sú známe ako fyziologicky bezpečné a klasifikované ako environmentálne bezpečné stavebné produkty.
Dosky nie sú rezané z jedného bloku, ale samostatne lisované filtračným lisom. Toto vedie k výnimočnej homogénnosti a pevnému a bezprašnému formovaciemu povrchu
na oboch stranách. Z technických dôvodov sú tenšie dosky dodávané s hladkým povrchom na jednej a formovacím povrchom na druhej strane. Rozmery štandardných veľkostí sú
1 250 x 500 mm, 1 000 x 625 mm a 625 x 500 mm. Ďalšie veľkosti sú dostupné do rozmeru 3 000 x 1 250 mm.
Štandardný rozsah hrúbok je od 30 mm do 100 mm.
Na požiadanie môžu byť dosky rezané na mieru v závode a balené podľa Vašich požiadaviek.
SILCA 250 KM môže byť opracovávaná obvyklými drevoobrábacími nástrojmi. Obyčajne to môže byť motorová alebo ručná píla.

Na Slovensku vydal Technické osvedčenie ohľadom typu a účelu použitia kremičitano-vápenatých izolačných dosiek SILCA 250 KM
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, Bratislava pod č. TO – 08/0185.

VÝHODY:

 • Šetrenie miesta vďaka tenšej hrúbke izolácie
   
 • Nehorľavý podľa DIN 4102-A1
   
 • Stavebný materiál neškodný pre životné prostredie
   
 • Fyziologicky bezpečné
   
 • Mrazuvzdorné murivo a tepelná izolácia spojené
  v jednom stavebnom materiále

   
 • Veľko-rozmerové dosky
 • Jednoduchá manipulácia a spracovanie
   
 • Bezstarostné obstaranie
   

VYROBENÉ V NEMECKU

Technické parametra SILCA

Určenie hrúbky vrstvy izolácie:

Graf pre určenie hrúbky izolácie SILCA

...

SILCACON - omietkový systém pre izolačné dosky SILCA 250

Aktívne povrchy nie sú vždy požadované v stavbách krbov a kachľových pecí. V týchto prípadoch je najlepšia voľba 60mm hrubá izolačná doska SILCA 250 KM ako veľko-rozmerová stavebná doska. Je použitá napríklad v kombinácii s lištami, bočnými krytmi alebo odkladacím priestorom dreva.
Priestory v ohrievacej komore musia byť vyhotovené podľa inštrukcií / predpisov výrobcu. Pre vonkajšie krytie je požadovaný dekoratívny povrch. Pre tento účel bol vyvinutý SILCACON omietkový systém prispôsobený pre použitie na SILCA 250 KM izolačné dosky. SILCACON systém sa skladá s niekoľkých zložiek, ktoré sa navzájom doplňujú
a umožňujú meniť konečnú podobu stavby podľa želania
zákazníka.
V prípade preklenutia kozubov cez dve úrovne, je SILCACON v kombinácii so SILCA 250 KM excelentný systém pre zakrytie krbových vložiek a teplovzdušného vedenia (potrubia).
SILCACON Základný náter
SILCACON základný náter / penetračná stierka je vodová, bez-rozpúšťadlová, akrylátová disperzia. Základný náter je priepustný a odolný voči zásadám. Slúži na prípravu SILCA
250 KM dosiek pre ďalšiu aplikáciu SILCACON vápnovej omietky alebo vápnovej vyhladzovacej malty. Penetračná stierka obmedzuje kapilárovú činnosť SILCA 250 KM izolačnej
dosky a dosahuje mierne tvrdený povrch.
Pred použitím SILCACON základný náter dôkladne pretraste. Základný náter je rovnomerne nanášaný rozprašovačom.
Menšie škvrny môžu byť upravené valcom alebo štetcom, odporúčaná je aplikácia na mokro. Mierne modrastý odtieň povrchu značí, že úprava je správna. Nasledujúca aplikácia by sa mala začať až po vyschnutí povrchu. Pracovné miesto musí byť dostatočne vetrané. Nástroje môžu byť čistené vodou, pokiaľ SILCACON základný náter nie je suchý.
SILCACON Lepidlo
SILCACON lepidlo je lepiaca malta najlepšej kvality, ktorá je pripravená na použitie po zmiešaní s vodou a tvrdne hydraulicky.
Je zmiešané vopred, hydraulicky tvrdnúca suchá malta s cementom podľa DIN 1164, s vysoko kvalitnými plnivami / prísadami, pre miešanie s čistou vodou. Je vhodné pre lepenie SILCA 250 KM izolačných dosiek použitých pre stavby krbov a kachlí vo vonkajších (chladných) priestoroch.
Pozn.: SILCADUR-KM lepidlo (schválené dozornými stavebnými úradmi) a nie SILCACON lepidlo musí byť použité pre inštaláciu SILCA 250 KM dosiek vo vnútri kachlí (pre dosiahnutie protipožiarnej a tepelnej ochrany chránených stien).
SILCACON lepidlo môže byť taktiež použité na všetky nerastné, sadrové materiály pre stavbu stien a základní ako tehlové murivo z hydraulicky tvrdeným spojivom podľa DIN 1164,
DIN 1060, DIN 4211 ako aj tehlové murivo z prírodného, štandardizovaného alebo stavebného materiálu schváleného Dozornou stavebným úradom podľa DIN 1053 (napr. pórovitý betón, tehly a vápenec).

SILCACON lepidlo sa mieša miešadlom s čistou vodou (čas miešania najmenej min. 3 minúty) a môže byť upravený pre dosiahnutie požadovanej konzistencie. Pred aplikáciou SILCACON lepidla
upravte lepenú plochu izolačnej dosky SILCACON základným náterom alebo aspoň navlhčite čistou vodou. Pre ďalšie informácie k substrátu a úprave prosím pozrite naše technické údaje.
SILCACON Vápnová omietka – Prírodná biela
SILCACON vápnová omietka je dodávaná na báze bieleho haseného vápna, vápenca a veľmi malého množstva bieleho cementu s hrúbkou zrna 0 – 1.2 mm.
SILCACON vápnová omietka sa používa na povrch dosiek, ktoré boli upravené SILCACON základným náterom a vysušené. Na spoje dosiek alebo rohy, ale taktiež na celkové spevnenie odporúčame SILCATEX-SE sklenené vlákno. Vnútorná omietka je použiteľná v požadovanej hrúbke v samostatnom kroku. Vnútorná vrstva omietky by mala byť čo najtenšia. Pre steny a stropy odporúčame strednú hrúbku omietky 5 – 10 mm. Výsledok je pôsobivý, mierne drsný a svetlý povrch.
SILCACON vápnová omietka sa pripravuje s čistou vodou z vodovodu a dôkladným miešaním miešadlom približne 3 minúty a do dosiahnutia požadovanej konzistencie.
SILCACON Vyhladzovacia vápnová malta – Prírodná biela
SILCACON vyhladzovacia vápnová malta je vyrábaná na báze hydrátu bieleho vápna, vápencovej múčky a malého množstva bieleho cementu. Vyhladzovacia vápnová malta sa používa na
SILCA 250 KM dosku so základným náterom s výsledným hladkým, svetlým a vytvrdeným povrchom. Na požiadanie môže byť povrch po úplnom vyschnutí zabrúsený. Povrch slúži ako základ pre následné farebné nátery.
SILCACON vyhladzovacia vápnová malta môže byť použitá na SILCA 250 KM dosky so základným náterom aj na SILCACON vápnovú omietku. SILCACON vyhladzovacia vápnová malta sa pripravuje s čistou vodou s vodovodu a dôkladným miešaním miešadlom najmenej 3 minúty. Uistite sa, že prášok je úplnerozpustený, aby bola s omietačkou možná aplikácia max. 1 mm
vyhladzovacej vápnovej malty. Odporúčame dvojstupňový proces. V prvom kroku kompletné pokrytie vodnatou konzistenciou a v druhom kroku, po úplnom vyschnutí povrchu, ďalší náter
čerstvo pripravenej vyhladzovacej vápnovej malty gélovej konzistencie.
SILCACON profily
Štukové prvky sú často používané na dekoráciu kozubov. Profily prispôsobené Vašim požiadavkám sú vyrobené zo SILCA 250 KM alebo SILCAPAN 845. Môžu byť upevnené SILCACON omietkovým systémom a povrch opracovaný.SILCA profily

 

Pre detailné informácie na prípravu, spracovanie a skladovanie SILCACON omietkového systému prosím pozrite kartutechnických a bezpečnostných údajov.

Príklad použitia SILCACONU:

Príklad použitia SILCAconu

...

SILCADUR-KM lepidlo
SILCADUR-KM lepidlo je používané ako spojovací materiál pre SILCA 250 KM dosky. Lepidlo je dodávané vo vedrách alebo vrecúškach, pripravené na použitie a musí byť jednoducho miešané, resp. miesené. Pre ďalšie detaily o spracovaní, skladovaní atď., prosím pozrite tmeliaci manuál, ktorý je priložený k baleniu dosiek.
Teplotná kategória 950 °C
Obchodná jednotka Vedro: 6.5 kg
Vrecúško: 850 g
Skladovanie odolné voči mrazu v uzavretých vedrách 12 mesiacov
Spracovanie > 5 °C

Lepidlo silcadur KM

...

SILCAWOOL 110 bio-rozpustné materiály
SILCAWOOL 110 bio-rozpustné materiály sú anorganické a nehorľavé. Sú zošité na oboch stranách a neobsahujú žiadne lepiace zložky, ktoré by mohli viesť k akémukoľvek zápachu.
Vykazujú vysokú tepelnú stabilitu a výborné izolačné vlastnosti. Keďže sú bio-rozpustné, nie sú klasifi kované ako škodlivé látky.
Chemické účinky sú následkom hlavne kyslého, vodného roztoku.
Teplotná kategória 1 100 °C
Objemová hmotnosť 128 kg/m³
Veľkosti 14,640x610x13 mm
7,320x610x25 mm
SILCAWOOL 110 je taktiež dostupný ako šnúry, papier, rúrky, voľná vlna alebo platne.
SILCAWOOL 120 papier obsahuje akrylový lep, ktorý v ohrievacej fáze produkuje plyn a môže dočasne spôsobiť nepríjemný zápach. Zvlášť od štandardného dizajnu môžu byť pre rýchlu inštaláciu dodané pásiky s organickým samolepiacou vrstvou.

Silcawool 110 BIO

...

SILCATEX–SE
špeciálna sklotextilná mriežka

SILCATEX-SE je mriežka so špeciálnym sklotextilným prevedením, vplývajúcim na nízku horľavosť a odolnosť voči kĺzaniu a slúži ako spevnenie omietky a výplňového betónu. Je
odolné voči zásadám, rozmerovo stabilný a nekrčivý. Neobsahuje jedovaté alebo dráždiace látky.
Teplotná kategória 550 °C
Rozkladná teplota > 350 °C
Plošná váha približne 165 g/m²
Šírka oka 4 x 4 mm
Rozmer cievky 50 X 1 M

Silcatex SE

...

SILCACON lepidlo
Lepidlo Silcacon (7,5kg vrece) je vysokokvalitná suchá zmes obsahujúca cement a plnivá (prísady). Obsah vreca sa pripravuje miešaním s vodou (okolo 1,5-2 litre vody na vrece) približne 3 minúty až po dosiahnutie rovnomernej homogénnej konzistencie. Menšie množstvo sa mieša
s vodou v pomere 1kg suchej zmesi ku 250 ml vody. Lepidlo následne tvrdne hydraulicky. Je vhodné pre lepenie SILCA 250 KM izolačných dosiek použitých pre stavby krbov a pecí aj vo vonkajších (chladných) priestoroch.
SILCACON lepidlo môže byť taktiež použité na všetky nerastné, sadrové materiály pre stavbu stien a základní ako tehlové murivo.

Silcacon lepidlo

...

SILCACON základný penetračný náter
Vodová, bezrozpúšťadlová, akrylátová disperzia. Náter je priepustný a odolný voči zásadám. Vhodná ako penetračný náter pre SILCA 250 KM dosky. Modrastý odtieň znamená správnu aplikáciu. Dodáva sa v 1 a 5 l litrovom balení.

Silcacon penetračný náter

...

SILCACON omietka - prírodná biela
SILCACON vápnová omietka je vyrobená na báze bieleho haseného vápna, vápenca a veľmi malého množstva bieleho cementu s hrúbkou zrna 0 – 1,2 mm. SILCACON vápnová omietka sa používa na povrch dosiek, ktoré boli upravené SILCACON základným náterom a vysušené. Na
spoje dosiek alebo rohy, ale taktiež na celkové spevnenie odporúčame SILCATEX-SE keramickú sieťku. Vnútorná omietka je použiteľná v požadovanej hrúbke v samostatnom
kroku. Vnútorná vrstva omietky by mala byť čo najtenšia. Pre steny a stropy odporúčame strednú hrúbku omietky 5 – 10 mm. Dosahuje sa pôsobivý, mierne drsný a svetlý povrch. SILCACON vápnová omietka sa pripravuje s čistou vodou z vodovodu a dôkladným miešaním
miešadlom približne 3 minúty a do dosiahnutia požadovanej konzistencie.

SILCACON omietka prírodná biela

...

SILCACON omietka hladká - prírodná biela
SILCACON vyhladzovacia vápnová omietka je vyrábaná na báze hydrátu bieleho vápna, vápencovej múčky a malého množstva bieleho cementu. Vyhladzovacia vápnová omietka
sa používa na SILCA 250 KM dosku so základným náterom s výsledným hladkým, svetlým a vytvrdeným povrchom.
Po úplnom vyschnutí môže byť povrch vybrúsený. Povrch slúži ako základ pre následné farebné nátery. SILCACON vyhladzovacia vápnová omietka môže byť použitá na SILCA 250 KM dosky so základným náterom aj na SILCACON vápnovú omietku hrubú. SILCACON vyhladzovacia vápnová
omietka sa pripravuje s čistou vodou z vodovodu a dôkladným miešaním miešadlom najmenej 3 minúty.
Uistite sa, že prášok je úplne rozpustený, aby bolo možné nanášanie vyhladzovacej vápnovej omietky v hrúbke max. 1 mm. Odporúčame dvojstupňový proces. V prvom kroku kompletné pokrytie vodnatou konzistenciou a v druhom kroku, po úplnom vyschnutí povrchu, vrstva čerstvo
pripravenej vyhladzovacej vápnovej omietky gélovej konzistencie.

SILCACON omietka hladká prírodná biela

...

SILCADUR-HTI impregnácia
SILCADUR-HTI je impregnácia odolná voči vysokým teplotám do 900 °C a je schválená pre použitie na kalciumsilikátové produkty. Slúži na spevnenie povrchu a na zabránenie prašnosti. Táto impregnácia neslúži na základný náter pre následné omietnutie / zalepenie v oblasti konštrukcií, na tento účel je naďalej potrebné používať SILCACON Základný náter.

SILCADUR HTI impregnácia

...

SILCAWOOL 120  SILCAWOOL 120 je 5 mm hrubá 50 mm široká pružná tesniaca páska, ktorá sa vyznačuje dobrou pevnosťou v ťahu, nízkou hmotnosťou a nízkou akumuláciou tepla. Teplotná odolnosť do 1200 °C umožňuje širokú škálu jej využitia nielen v kachliarstve. Je alternatívnou náhradou za keramické tesniace šnúry. Páska je tkaná z vápnika, horčíka a kremičitanu, a z jednej strany je potiahnútá odolnou samolepiacou vrstvou. Jebio-rozpustná a nie je klasifikovaná ako škodlivá látka.

SILCAWOOL 120 papier

...

SILCAWOOL 1100-350G izolačná platňa
pre ohniská
SILCAWOOL 1100-350G je prvotriedna izolačná doska s anorganickými pojivami, ktorá nachádza svoje uplatnenie predovšetkým v kachliarstve pri stavbách kachľových pecí a krbov. Plaťňa je veľmi ľahká, ľahko sa s ňou manipuluje a neakumuluje takmer žiadne
teplo. Je ľahko opracovateľná, má dlhú životnosť a tepelnú odolnosť do 1100°C. Špeciálne vlákna
Silcawool sú istou zárukou nadštandardnej kvality.
Rozmery platne: 1000x610x30 mm

SILCAWOOL 1100-350 G izolačná platňa

SILCAWOOL 1100-350G

...

SILCAVER 55 ohňovzdorné tesniace šnúry
SILCAVER ohňovzdorné tesniace šnúry sú vyrobené zo skla a sú dostupné v rozličnej kvalite, napr. ako pevne navinuté balenie– štvorhranné a okrúhle – splietacia šnúra s mäkkým jadrom.
Hlavne jemnejšia pletená verzia je používaná v stavbách krbov a kachlí. Je dostupné v bielej, čiernej a šedej farbe. Ďalšia verzia je točitá šnúra ovinutá medeným drôtom.
Teplotná kategória 550 °C
Tvar Priemer Dĺžky
Točitá šnúra ovinutá medeným drôtom 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm 6 - 12 mm = 100 m
15 mm = 50 m
20 mm = 25 m
25+30 mm = 10 m
Pletená šnúra, čierna 6 / 8 / 10 / 12 / 15 /
Pletená šnúra, biela (prírodné) 20 / 25 / 30 mm

SILCAVER 55 šnúry

...

SILCAVER 55 pásky
SILCAVER 55 pásky sa používajú na tepelné oddelenie alebo tesnenie v rôznych použitiach. Sú dostupné v bielej a čiernej farbe. Okrem toho Vám môžeme ponúknuť pásky s organickou
samolepiacou vrstvou na jednej strane pre lepšiu jednoduchosť použitia.
Štandardné
rozmery
Hrúbky 2 / 3 mm
Šírky 10 / 20 / 50 mm
Dĺžka cievky 50 m

SILCAVER 55 pásky

...

SILCASIL 320 vysoko-teplotný silikón
SILCASIL 320 má vynikajúcu adhéznu pevnosť a vysokú teplotnú odolnosť do 320 °C. Používa sa na tesnenie a lepenie, napr. na lepenie šnúr a pások. Použitie je možné na väčšinu normálnych,
čistých neprašných povrchov, napr. kov, keramika alebo nerastné materiály. Nevystavujte vysokým teplotám pokým SILCASIL úplne nestvrdne. SILCASIL 320 je dostupný v uzatvárateľných 100 ml tubách a 310 ml kazetách.
Tepelná odolnosť max. 320 °C (1 000 h)
Hustota pri 20 °C 1.15 g/cm³
Tvrdosť 20 Shore A
Pracovná teplota 5 – 40 °C

Tvorenie povlaku na povrchu po 10 minútach
Tvrdnutie, hrúbka vrstvy 3 mm po 24 hodinách
Farba šedá
Dostupnosť v 100 ml tubách; v 310 ml kazetách

SILCASIL 320 teplotný silikón

...

SILCADUR-CSMH lepidlo
SILCADUR-CSMH je opravné lepidlo na anorganickej báze s teplotnou kategóriou 1 300 °C. Používa sa na lepenie kremičitano-vápenatých alebo iných nerastných stavebných materiálov
navzájom, ako aj na opravu trhlín, puklín atď. v šamotových alebo vermikulitových produktov v krboch. Doba sušenia závisí od hrúbky vrstvy a prostredia (teplota, vlhkosť). Vo všeobecnosti
by malo schnúť najmenej 24 hodín. Na základe tohto vyhrievajte pomaly. Ak lepidlo úplne nezaschlo, môžu sa počas vyhrievania tvoriť parné bubliny.

SILCADUR SCMH lepidlo

Facebook - TUMA Google plus - TUMA TUMA - Twitter

TUMA - You tube TUMA - Linkedin TUMA - Pinterest

TUMA - Yahoo TUMA - Blogger TUMA - Wordpress

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie