systém Leonardo

Systém Leonardo

Systémy Leonardo riadia automatické spaľovanie peliet. Neustále merajú základné parametre horenia, ktoré sú ovplyvnené:

vlastnosťami dymovodu
(zakrivenie, dĺžka, forma, priemer ..)
podmienkami prostredia
(vietor, atmosférický tlak, inštalácia vo veľkej výške ...)
vlastnosťami peliet
(typ dreva, hustota, stupeň vlhkosti ...)
a zasahujú tak, aby zaistili optimálny výkon a spotrebu peliet.

Pelety

Systém Leonardo sú súčasťou kachlí na pelety, teplovodných kachlí na pelety, kotlov na pelety a krbov na pelety (skontrolovať u jednotlivých modelov).

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie